Coronavirus: preguntes i respostes

Què és un coronavirus? Els coronavirus són una àmplia família de virus que normalment afecten només els animals. Alguns tenen la capacitat de transmetre’s dels animals a les persones. Produeixen quadres clínics que van des del refredat comú fins a les malalties més greus, com passa amb el coronavirus que va produir la síndrome respiratòria…

deixar de fumar

Deixar de fumar: finançament en deshabituació tabàquica

Des del passat 1 de Gener, el Ministeri de Sanitat finança dos medicaments per deixar de fumar. La vareniclina conegut amb el nom comercial de Champix i el Bupropion. Sanitat calcula que, aproximadament, 83800 persones podran beneficiar-se d’aquestes teràpies per un cost pressupostari estimat de 7,9 milions d’euros el primer any. La prescripció d’aquests medicaments…